Om 90-konto

SAM:s insamlingsstiftelse har tilldelats ett 90-konto av Svensk Insamlingskontroll. Stiftelser och föreningar med 90-konto ställs under övervakning och måste följa Svensk Insamlingskontrolls direktiv gällande penninginsamling, penninggåvor och upptagande av medlemsavgifter för välgörande- eller ideellt ändamål.

Svensk Insamlingskontrolls granskning omfattar hela den godkända organisationens verksamhet och även annan medelanskaffning i Svensk Insamlingskontrolls granskningsområde. För denna kontroll förfogar Svensk Insamlingskontroll över s.k. 90-konton hos plusgirot och bankgirot vilka är kopplade till 90-konton.

Ett 90-konto garanterar att:

  • Insamlingarna bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll
  • Insamlingarna inte belastas med oskäliga kostnader
  • Sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet
  • Ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

Om du skänker pengar via SAM:s insamlingsstiftelse med plusgirokonto 90 00 84-5 går pengarna till aktuella projekt som presenteras på denna webbplats.

Läs mer på Svensk Insamlingskontrolls webbplats

 

Stadgar för SAM:s Insamlingsstiftelse

Årsredovisning 2019 SAM:s Insamlingsstiftelse

Årsredovisning 2018 SAM:s Insamlingsstiftelse

Årsredovisning 2017 SAM:s Insamlingsstiftelse

Årsredovisning 2016 SAM:s Insamlingsstiftelse