Centralasien

Projekt ID: P0417

Att kunna läsa och skriva är en grundläggande rättighet för alla människor. Därför satsar man mycket på läs- och skrivundervisning till både barn och vuxna i samband med att Bibeln översätts till de lokala språken.

I Centralasien finns ett folk hos vilka läs- och skrivkunnigheten är låg. Många av dem är nomader, alla är muslimer. SAM har två medarbetare som arbetar hos detta folk. De har nu översatt Lukas evangelium och delar av Apostlagärningarna till folkets språk.
Alfabetisering är också en viktig del i deras arbete.

Vill du stödja arbetet hos de onådda folken i Centralasien?

Sänd din gåva till SAM:s Insamlingsstiftelse: 90 00 84-5
Märk inbetalningen med: P0417

Obs! För församlingar engagerade i Ge för Livet
Märk inbetalningen med: Ge för Livet 988110

Tack för din gåva!