Lägesrapport 2007-05-09

Centralasiens nomadfolk får lära sig läsa

Mumtaz tillhör ett nomadfolk som håller getter och får. På somrarna finner man dem på grästäckta bergssluttningar och höjdplatåer. Vintrarna spenderar de kring huvudstaden. Mumtaz familj övervintrar ett stycke norrut. En av våra teammedlemmar är alfabetiseringsexpert. Just när han anlänt till Centralasien tillsammans med sin familj träffade han Mumtaz och hans familj utmed vägen. Kontakten ledde till att Mumtaz blev deras språk-lärare. Under sommaren bodde de i tält med dem på deras plats för sommarbete. Mumtaz hade aldrig gått i skolan, för skolan kräver traditionellt en byggnad och bofast befolkning. Nomader-na som flyttar med djuren hamnar utanför. Men nu fick Mumtaz chansen. Samtidigt som han lärde alfabetiseringsexperten sitt språk lärde de Mumtaz att läsa och skriva. Efter hand blev han en förträfflig lärare, och har lärt flera i sin familj att läsa. Han hjälpte till att ta fram ABC-böcker och skrev en bok. Han har fortsatt att undervisa och är nu en handledare för andra lärare.
De här skolorna finns inte i skolhus, utan under tältduken och andra temporära bostäder. Vi kallar dem för mobila skolor. Just nu har vi 8 sådana skolor. Planen är att om tre år ha 24. Det är 10 elever i varje, och läraren är i vanliga fall en person i storfamiljen som följer med på vandringarna. Skoldagen är uppdelad så att en del undervisning sker på morgonen och en del på kvällen. Mitt på dagen vallar man djuren. Det här kostar inte stora summor, men vi har två anställda, Mumtaz och en kollega, som vi betalar löner till. Resorna kostar också en hel del, särskilt under somrarna. Vi har också tryckt böcker. Detta är första gången det här nomadfolket har en chans att lära sig läsa på sitt eget språk. Erfarenheten säger att man lär sig bättre om man börjar på sitt eget språk. Vår vision är att alla i den här gruppen av nomader ska fått chansen till grundläggande utbildning som motsvarar femte klassens grundskola.