Lägesrapport 2012

Ge för Livet 2012, Svenska Alliansmissionen
Alfabetisering i Tchad och på Papua Nya Guinea, projektnr 988110

I Tchad finns ca 120 språk och via SAM-missionären Margareta Karlsson stöder Ge för livet ett alfabetiseringsprojekt bland budumafolket i mellersta Tchad. Totalt i hela Tchad är ca 41% av männen och 13% av kvinnorna läs- och skrivkunniga, men bland budumafolket ligger den siffran på ca 10%. Men fler och fler budumas erbjuds möjligheter att lära sig. Buduma-folket är en stor folkgrupp på ca 50 000 personer.

Margareta berättar:
-När jag besökte en by i oktober 2011 träffade jag Malloum (till vänster på bilden). Jag tog fram några små böcker på deras språk buduma och då kom han genast fram till mig och visade att han kunde läsa ur böckerna trots att han inte gått i en läsklass. En läslärare i en annan by hade visat honom en läsebok. Malloum blev intresserad och kunde själv med viss hjälp av läsläraren lära sig läsa. Eftersom han är imam kan han läsa arabiska, och det var förstås en hjälp.

Han sa att han gärna ville bli läslärare, så att också de andra i byn skulle kunna lära sig läsa. I mars i år fick Malloum möjlighet att gå en tre veckors kurs för läslärare i Bol, så nu håller han på att undervisa några av byborna att läsa sitt språk. En stor dröm har gått i uppfyllelse för honom och detta komma att vara ett stort lyft för utvecklingen i byn.

På bilderna här nedan finns andra i byn som nu fått nya möjligheter genom Malloum.

På Papua Nya Guinea (PNG) finns ca 860 olika språk. Bland dedua-folket arbetar SAM-missionären Britt Ceder med att ta fram skolmaterial till barnen.

Prisexempel:
En läsebok på buduma kostar ca 10 kr att producera. En alfabetiseringslärare som undervisar och genomför hela kursen på 50 lektioner får 375 kr för sitt arbete. På PNG kostar det också 10 kr att ta fram en lärobok. Och en skrivbok är ännu billigare – kostar ca 1 kr.

Genom din gåva via Ge för livet gör du det möjligt för många vuxna budumas i Tchad och barn på Papua Nya Guinea att kunna läsa och på så sätt ta till sig kunskap – kunskap som kan vara livsavgörande!

 

Text: Margareta Karlsson, Kerstin Johansson Foto: Margareta Karlsson