Tchad: Budumafolket

Projekt ID: P0418

Det finns ca 65 000 budumas som bor i byar utmed stränderna och på några av de tusen öarna i Tchadsjön. Folket är muslimer och minst 98 % beräknas vara analfabeter.

1998 bosatte sig Margareta Karlsson hos budumafolket. Hon har främst riktat in sig på att ta fram skriv- och läsmaterial för budumafolket. Hon har även läsundervisning för kvinnor, hon översätter Salomos ordspråk och har skrivarkurser, som lett till att några buduma nu skriver egna berättelser.

Vill du stödja Margareta Karlssons arbete hos Budumafolket?

Sänd din gåva till SAM:s Insamlingsstiftelse: 90 00 84-5
Märk inbetalningen med: P0418

Obs! För församlingar engagerade i Ge för Livet
Märk inbetalningen med: Ge för Livet 988110

Tack för din gåva!