Lägesrapport 2007-05-25

Hälsningar från Tchad

”Genom stöd från bland annat Ge för livet (Bröd till bröder) har vi haft läsklasser i cirka hundra byar bland budumafolket i Tchad. Detta har gett många möjlighet att lära sig läsa. Ett av de senaste projekten ni varit med och stöttat är ”mini-bibliotek” som vi håller på att ge till alla dessa byar. Varje bibliotek har nu cirka 20 böcker: det är läseböcker för läsundervisning, folksagor, under-visande böcker om hälsovård, trädplantering och vaccinering av djur, tvåspråkiga böcker för dom som vill lära sig franska som är landets officiella språk, samt böcker på grannfolkens språk. Achta, en ung mamma, har lärt sig innehållet i en hälsobok nästan utantill och har visat att hon lärt sig mycket om hur hon ska hålla sin lille son frisk. När jag besökt ett par av byarna som fått dessa mini-bibliotek och läst några av böckerna har jag sett ett stort intresse för innehållet i böckerna. Många vill höra dom (eller läsa dem) gång på gång. Flera har förstått att det är bra att kunna läsa. Vi hoppas att dessa bibliotek ska leda till att många fler vill lära sig läsa. Vi har också tagit fram en bok om de mänskliga rättigheterna och en med nyttig information om flera vanliga sjukdomar och om hur man kan undvika respektive behandla dessa. Snart hoppas vi kunna trycka böckerna och utöka biblioteken med dessa.
Varmt tack för det stöd ni ger till alfabetiseringsarbetet bland budumafolket i Tchad!”
Margareta Karlsson