Lägesrapport 2009-07-02

Att kunna läsa och skriva är en grundläggande rättighet. Därför stöder SAM via Ge för livet alfabetiserings- och bibelöversättningsarbete i Tchad och på Papua Nya Guinea. I Tchad, ett av världens fattigaste länder, är endast 27 % läs- och skrivkunniga. I landet finns 100-talet språk.

Margareta Karlsson, missionär i Tchad, berättar om sitt arbete bland budumafolket:

På öarna i Tchadsjön och vid dess stränder bor budumafolket. I mars gjorde jag tillsammans med några andra en resa för att undersöka vad alfabetiseringsarbetet betytt för folket. Vi besökte tre byar som haft läsklasser. För att komma till byn Fara måste vi åka båt i två timmar och sedan gå en halvtimme i sand och under en het sol. Läsläraren Djibrin hade samlat sina elever och flera andra i byn. När några av eleverna blev ombedda att läsa och skriva, gjorde de det utan problem. De hade aldrig tidigare gått i skolan. När de fick frågor om vad de lärt sig (förutom att läsa och skriva) svarade några att de lärt sig hur man planterar träd, vilken medicin man tar när man har malaria, vikten av att vaccinera sina kor mm. Då förstod jag att de läst böckerna i det mini-bibliotek med 25 små och lite större böcker, som de fått i byn. Jag kände stor tacksamhet till läraren som gjort ett bra jobb.

Nästa dag åkte vi bil i en mil och sedan båt till byn Kodoko, där Ngolle tog emot oss. Han har själv aldrig gått i skolan, men nu dessutom blivit läslärare. Bl.a. visade bychefen att han kunde läsa och skriva. Han sa att det är viktigt att kunna läsa, för då öppnas ens sinnen och man kan förstå och lära sig många viktiga saker. Han sa också att om folket i deras by fortsätter att lära sig läsa, så blir deras by mer betydelsefull och framgångsrik än byarna runt omkring.

I april och maj har två män från budumafolket haft ansvar för en läslärarkurs i byn Ngorerom. Nio män kom och återvände sedan till sina byar för att undervisa. Vi planerar att ha lärarkurser också i andra byar, så att inte alla behöver komma hela den långa vägen till Bol.

I år har vi bestämt att varje elev ska betala 14 kronor för läskursen. I den ingår två läseböcker som kostar mer än så. Vi tycker det är viktigt att folket själva ska ta mer ansvar för alfabetiseringsarbetet, och detta är en liten början.

Vi är så tacksamma till er alla som via Ge för Livet gör det möjligt för folk i Tchad och på Papua Nya Guinea att bli läskunniga och utvecklas i livet.

Text: Margareta Karlsson, missionär i Tchad
Foto: Kerstin Johansson