Lägesrapport 2010-06-28

Att kunna läsa och skriva är en grundläggande rättighet. Därför stöder SAM via Ge för livet alfabetiserings- och bibelöversättningsarbete i Tchad och på Papua Nya Guinea (PNG). På PNG arbetar SAM genom sina missionärer i 10-talet olika språkgrupper. Molima-språket t ex talas av ca 4000 personer och ramoaaina-språket av ca 10 000. Nu kan dessa folk inte bara tala utan också läsa och på så sätt ta till sig kunskap på sitt eget språk. För att utveckla sitt kunnande finns stort behov av läroböcker i olika ämnen. På PNG finns över 800 olika språk så utbildningsbehovet är enormt.

I Tchad, ett av världens fattigaste länder, är också läskunnigheten låg, endast 27%. Här finns 100-talet språk. Margareta Karlsson, missionär i Tchad, berättar om sitt arbete bland budumafolket:

”Budumafolket bor på öarna och vid stränderna av Tchadsjön. Få kan läsa eller skriva, eftersom de flesta byarna inte har någon skola. Men av dem som har haft tillgång till skola, är det nu flera som kommit till huvudstaden N’Djamena för att studera. En dag fick jag besök av en av dem, Abakar. Hans ärende var att tacka för att budumafolket fått möjlighet att lära sig läsa. Abakar har själv varit läslärare under två sommarlov, men hade ändå inte förstått hur stor betydelse det har att kunna läsa. Nu har Abakar i sin utbildning lärt sig om alfabetisering på modersmålet, och då förstått betydelsen av det. I skolorna här är undervisningen på franska, ett språk som barnen inte förstår, när de börjar skolan. Att lära sig läsa samtidigt som man måste lära sig språket man lär sig läsa på är svårt och tar lång tid.

För några år sen kom mobiltelefon-erna hit, och nu måste alla ha en. Men hur kan den som inte kan läsa eller skriva eller ta emot sms? Hur kan de skriva in namn och telefon-nummer i mobilen, eller hitta numren till sina vänner? Jag blir glad när jag får ett sms på buduma, Abakar be-rättade detsamma, och att vi kan svara tillbaka. En läs-lärare berättade efter en lärarkurs han haft, att av hans tio elever är det åtta som skickar sms. Ni kan förstå, var-för det är många som vill lära sig läsa.

Många bychefer hör av sig och ber om en läslärare till sin by. I dagarna börjar en kurs långt väster om Bol, nära gränsen till Niger. Ofta är det koranlärare som kommer till kurserna. De har inte gått i en vanlig skola, men har lärt sig läsa arabiska. Först efter flera års studier börjar de förstå vad de läser. Nu när de läser buduma, och lär andra att läsa buduma, är det något helt annat, för de förstår direkt! Det är ju deras modersmål.

Vi har översatt en del bibelberättelser och några hela bibelböcker, bl.a. Ordspråksboken. En buduma-kille som arbetat med översättningen pratar ofta om vad Ordspråksboken betytt för honom. Detta berättade han också för en bychef på besök i Bol. Då ville bychefen lära sig läsa för att kunna läsa ur Ordspråksboken för folket i sin by. Det är mycket konflikter mellan hans by och andra byar, och han hade förstått att Ordspråksboken ger många goda råd på livets alla områden. Så nu har översättaren börjat lära bychefen att läsa”.

Genom ditt stöd och din gåva via Ge för livet gör du det möjligt för barn och vuxna i Tchad och på Papua Nya Guinea att kunna läsa och på så sätt ta till sig kunskap – kunskap som kan vara livsavgörande!

Foto: Margareta Karlsson, utlandsarbetare i Tchad