Fadder: södra Afrika

Projekt ID: P0401

Hiv/aids katastrofen är enorm och som allra störst i södra Afrika. Här har svenska Alliansmissionen systerkyrkor i fyra länder. Det är Mocambique, Zimbabwe, Malawi och Swaziland.

Vi vill göra vad vi kan för att förhindra att hiv och aids sprids vidare. Vi vill ge de föräldralösa barnen en framtid. Vi vill visa att deras hopp om en framtid inte är förgäves.

Du erbjuds att via autogiro stödja SAM:s arbete i södra Afrika. Som hiv/aids fadder stödjer du inte en enskild individ, utan den helhet av insatser som behövs för en verklig förändring.

Vad används pengarna till?

  • Resurscenter för föräldralösa barn.
  • Utbildning i ”hjälp till självhjälp”, vilket innebär att människor får lära sig självförsörjning.
  • Utbildning i hiv och aids, så kallade ”Home Based Care” grupper, som besöker människor i deras hem, och ger dem vård och omtanke.

Ett stort engagemang

Det finns ett väldigt stort engagemang i kyrkorna. Många utav medlemmarna i kyrkorna jobbar som volontärer – de har stora drömmar om vad de vill göra. Att starta resurscenter och nå fler människor med deras ”Home Based Care” team, är bara några exempel.

En volontär sa en gång: ”Det är påfrestande att ha en djup vilja att hjälpa människor, men att inte kunna.”
Visst är det underbart att det finns så många människor som vill och vet hur de kan hjälpa. Låt oss ge dem verktygen. Låt oss hjälpa dem att hjälpa de hiv/aids-drabbade människorna i södra Afrika!

Bli hiv och aids fadder!

Ladda ner autogirotalongen nedan, fyll i och skicka till Svenska Alliansmissionen,Västra Storgatan 14, 553 15 Jönköping.
hiv-aidsfadder-autogiro

Tack för din gåva!

Filer

 

Fadderbrev Swaziland april 2013
Fadderbrev Swaziland april 2013
Fadderbrev-Afrika-april-2011
Fadderbrev-Afrika-dec-2010
Fadderbrev-Afrika-juni-2010
Fadderbrev-Afrika-mars-2010
Fadderbrev-Afrika-sept-2010