Skolfadder Centralasien

För oss i Sverige är det självklart att våra barn får gå i skola. Skolan är dessutom kostnadsfri och oavsett din sociala bakgrund har du samma förutsättningar till att få en bra utbildning. Just skola och utbildning finns även med som en viktig punkt i barnkonventionen, ändå har miljoner barn i världen aldrig satt sin fot i en skola. Som skolfadder hos oss kan du vara med och förändra detta.

Som fadder kan du göra skillnad

Vi tror att utbildning är en väg ut ur både fattigdom och utsatthet. Skolgång ger dig större möjligheter till ett liv med god hälsa, arbete och möjlighet att påverka både din egen livssituation och samhället du lever i.  Just nu stöder vi flera skolor och skolhem i Centralasien. I de länder där vi arbetar har barn rätt att gå i skola. Ändå är det stora grupper som aldrig börjar och många hoppar av skolan efter bara några år.

Här behövs du – Anmäl dig som fadder idag!

Anmäl dig till info@alliansmissionen.se, i ämnesraden skriver du ”Fadderanmälan”, uppge vilket fadderprojekt du vill stödja, namn, adress, person- och telefonnummer. När vi fått din anmälan skickar vi mer information om det projekt du valt, en bild som representerar ditt projekt, samt en talong för medgivande av autogiro. Därefter får du ett fadderbrev/e-post med information om arbetet du stöder fyra gånger per år.