Lägesrapport 2007-05-25

Allmän hälsovård på 12 vårdcentraler

180 hälsoarbetare och 180 bybarnmorskor har utbildats 2006. En utbildad bybarnmorska med sin lilla förlossningsväska kan nu utföra hemförlossningar under bättre hygieniska villkor. Att uppspåra riskgraviditeter och remittera dem till vårdcentralerna eller sjukhuset ingår också i deras kompetens.
Fler kvinnor och barn kan räddas genom deras insatser.
”Det är bättre att förebygga än att bota” är ett välkänt fransk ordspråk som hälsoarbetarna citerar vid undervisningen till bybefolkningen. Ett nytt revolutionerande budskap når befolkningen:
“Genom användandet av toaletter, förbättrade brunnar, handhygien, minskat alkoholintag, omsorg om miljön etc. förebygger ni olika sjukdomar.”
Detta hände 2006 – Aids-kampanj

600 ledare i 30 byar har utbildats i aids-realterade frågor. De har i sin tur undervisat sina respektive grupper – det kan vara ungdomsgrupper, kvinnogrupper, idrottsorganisationer i hur man blir smittad av hiv, hur det förebyggs och vikten av omsorg och kärlek till dem som insjuknat i aids-relaterade sjukdomar.
Utvärderingen visade en betydande kunskapsökning och ett förändrat beteende som följd av undervisningen. Många unga flickor sa att de slutat dricka alkohol eftersom de är rädda att bli hiv-smittade.

Vad händer framöver? – Utbildning av en ledare med en nyckelroll

Planerna är att ge ett stipendium till sjukskötaren, Jacques Nodjigoto för att han ska få en högre utbildning inom hälsovård de kommande tre åren med början hösten 2007. Ett kontrakt kommer att skrivas med den evangeliska kyrkan i Tchad så att de kan tillgodogöra sig hans kompetens i framtiden. Kapacitets-utveckling är en framtidsfråga inom ett land och kyrkans verksamhet. Det är därför en stor förmån att stå bakom detta bistånd.
- Fortsatta Aids-kampanjer i 60 nya byar de kommande två åren

Ett önskemål är att kunna sprida kunskap till ytterligare grupper och individer i södra Tchad. Alla människor har rätt till kunskap, om hur hiv och aids förebyggs. Då vill väl även du generöse givare vara med ! Tillsammans kan vi göra världen bättre!!

Margareta Jönsson, inspiratör för byhälsovårds- och aids-programmet.