Lägesrapport 2008-07-01

Hälsovårdsinsatser i södra Tchad

Tchad ligger mitt i den afrikanska kontinenten. Landet är tre gånger så stort som Sverige men har bara 7,5 miljoner invånare. Sedan landets självständighet från den franska kolonialmakten 1960 har det varit en ständig maktkamp med krig och oroligheter som avlöst varandra. Man räknar för närvarande med att det finns 120 olika stammar med olika språk.
I södra Tchad pågår sedan 1990 ett omfattande hälsovårdsprogram i byar runt sjukhuset i Bebalem. Det förebyggande arbetet har gett resultat, bl a genom de traditionella bybarnmorskornas arbete, liksom på de aids-förebyggande åtgärder som vidtagits. Ge för Livet-Bröd till bröder-insamlingar har bidragit till detta viktiga arbete i flera år.

Detta hände 2007:

Aids-kampanj

460 ledare i 23 byar har utbildats i aids-relaterade frågor. De har i sin tur undervisat sina respektive grupper – det kan vara ungdomsgrupper, kvinnogrupper och idrottsorganisationer – i hur man blir smittad av hiv, hur det förebyggs och vikten av omsorg och kärlek till dem som insjuknat i aids-relaterade sjukdomar.
En utvärdering har gjorts som visade en betydande kunskapsökning och ett förändrat beteende som följd av undervisningen. Flera personer har slutat dricka alkohol eftersom de är rädda att bli hiv-smittade.

Allmän hälsovård på 12 vårdcentraler

Hälsoarbetet har haft ett stort inflytande över befolkningen. En utbildad bybarnmorska med sin lilla förlossningsväska kan nu utföra hemförlossningar under bättre hygieniska villkor. Att uppspåra riskgraviditeter och remittera dem till vårdcentralerna eller sjukhuset ingår också i deras kompetens. Fler kvinnor och barn kan nu räddas genom bybarnmorskornas ökade kunskaper och genom deras insatser.
Det har också skett en betydlig förändring med förbättrad hygien. Fler använder sig av toaletter. Antalet förbättrade brunnar har ökat. Handhygien praktiseras nu på ett medvetet sätt. Minskat alkoholintag och omsorg om miljön genom trädplantering har också skett som följd av undervisningen.

Utbildning av en ledare med en nyckelroll

Ett stipendium har getts till sjukskötaren Jacques Nodjigoto för högre utbildning inom hälsovård i Burkina Faso. Utbildningen påbörjades i september 2007.

Vad händer framöver?

Det blir fortsatta aids-kampanjer i 20 nya byar de kommande två åren, eftersom alla människor har rätt till kunskap om hur hiv och aids förebyggs. Likaså fokuseras hälsovården på kvinnornas och barnens behov genom mödra-och barnavård och detta arbete sker i 14 byar. Dessutom fortsatt stöd till den högre utbildningen för Jacques. Förbättring av miljön är också viktig och kommer att prioriteras under 2008.

Hoppas även du vill vara med i detta arbete- tillsammans kan vi göra världen bättre!!
Tack för ert trogna stöd och engagemang i världens 4:e mest fattiga land, där varje svensk krona är guld värd, hälsar Margareta Jönsson.

Text och foto: Margareta Jönsson, missionär i Tchad