Lägesrapport 2012

Ge för Livet 2012, Svenska Alliansmissionen
Byhälsovård och hiv- och aidsarbete, Tchad, projektnummer 988158

Tchad ligger mitt i den afrikanska kontinenten med 11 miljoner invånare. Landet är t ex en av de farligaste länderna att föda barn i. På 100 000 graviditeter och förlossningar dör 1200 kvinnor enligt statistik från FN år 2010. Därför har vårt systersamfund i Tchad med stöd från Sverige och Ge för livet satsat mycket pengar och resurser på ett förebyggande hälsovårdsarbete.

Hälsovårdsprogrammet har pågått sedan 1990 i södra Tchad, i olika byar runt sjukhuset Bebalem. Det förebyggande arbetet har gett ett fantastiskt bra resultat. Genom de traditionella bybarnmorskornas arbete bl. a har mödradödligheten vid förlossningar sjunkit och statistiken låg under 2011 på noll dödsfall på 423 förlossningar, ett mycket bättre resultat än landet i stort.

1099 ledare och ungdomar i 13 byar har utbildats i aids-relaterade frågor och faran av alkoholmissbruk förra året. De har i sin tur undervisat sina respektive grupper – det kan vara ungdomsgrupper, kvinnogrupper, idrottsorganisationer – i hur man blir smittad av hiv, hur det förebyggs och vikten av omsorg och kärlek till dem som insjuknat.

Ungdomarna är en prioriterad grupp. De har komponerat sånger och drama om aids och alkohol. Flickorna broderar slogans om hiv och aids. Pojkarna får fotbollströjor, där det står på ryggen ”vi kämpar mot aids”. En utvärdering visade en betydande kunskapsökning och ett förändrat beteende som följd av undervisningen. Flera personer har slutat dricka alkohol, eftersom de är rädda att bli hiv-smittade och att de också insett hur destruktivt det är för dem själva och familjen. Många personer genomgår också frivilliga aids-tester på sjukhuset . Hälsa till hela människan har poängterats och flera personer har tagit steget fullt ut genom att bli efterföljare till Jesus Kristus.

Exempel på framgång i två byar
• Två familjefäder i byn Koutossam har slutat att dricka alkohol och de kan nu ta bättre hand om sina familjer. I samma by har en kvinna slutat med hembränning och försäljning av alkohol. Hon försörjer nu sin familj genom att sälja livsmedel istället.

• I byn Doher är bybarnmorskorna duktiga på att remittera riskgraviditeter till sjukhuset. Då Raymonde födde sitt första barn låg hon hemma alltför länge i värkarbete. Hon remitterades för sent till sjukhuset och hennes barn dog trots att man gjorde kejsarsnitt. Vid hennes andra graviditet gick hon på mödravård hos de utbildade bybarnmorskorna och hon remitterades tidigt till sjukhuset och förlossningen gick bra och barnet levde. En annan kvinna i samma by väntade tvillingar vid sin sjunde graviditet och remitterades också till sjukhuset och allt gick bra.

År 2012 fortsätter aids-kampanjer i 11 nya byar samt uppföljning av mödra-och barnavård i 12 byar. Dessutom kommer det att organiseras fortbildningskurser för 27 bybarnmorskor och 27 hälsoarbetare.

Prisexempel:
Det bjuds på fårkött under kursdagarna. Ett får kostar 205 kr och det ska räcka till en middag för 25 personer. På barnavårdsdagarna görs demonstrationer av en näringsrik välling, gjord av jordnötssmör, ris och hirsmjöl till en kostnad av 75 öre per portion och barn.

Varje krona gör skillnad. Tack för ert trogna stöd och engagemang för att göra världen bättre och hälsosammare!

Margareta Jönsson, SAMs f d missionär i Tchad