Hiv/aids-förebyggande insatser i Indien

Projekt ID: P403

Aids sprider sig snabbt bland den stora befolkningen i Indien. År 2009 levde 2,4 miljoner människor i Indien med hiv/aids, vilket placerar landet på en tredje plats på listan över länder med flest smittade i världen. Distriktet Maharashtra, där Allianskyrkan arbetar, är hårt drabbat. Här vill kyrkan utbilda sina ledare för att de i sin tur ska utbilda folket runt omkring dom.

Eleverna vid de olika internaten, liksom deras föräldrar och släktingar kommer att få del av denna undervisning. Man önskar också påverka regeringen på ett positivt sätt så att de ser vikten av att erbjuda bromsmediciner till dem som behöver.

Eftersom fattigdomen bidrar till att sprida sjukdomen önskar man hitta vägar att hjälpa folket till en egen inkomst genom inkomstgenererande projekt och liknande. Under året som gått har man haft seminarier och utbildat ledare. Ett hemsjukvårdsprogram har börjat ta form. Detta för att erbjuda god vård till dem som är sjuka.

Aidsarbetet är en Sida-insats där vi behöver samla in egeninsatsen.

Vill du stödja insatserna mot hiv/aids i Indien?

Sänd din gåva till SAM:s Insamlingsstiftelse: 90 00 84-5
Märk inbetalningen med: P0403

Tack för din gåva!