Moçambique: aidsföreningen Lamukani

Projekt ID: P0405

Moçambique är ett av världens fattigaste länder. Fattigdomen har starka negativa effekter som bl a gör att människor inte har råd med sjukvård och skolgång. Många i landet är  smittade av hiv/aids, hela 11,5% av den vuxna befolkningen. Antalet människor som lever med sjukdomen är 1,4 miljoner.

De 13 kyrkorna i Pemba i norra Moçambique har sett behovet av att gemensamt bekämpa aidsepidemin. Därför har de genom Pemba Theological College startat aidsundervisning. Denna har bland annat lett bildandet av aidsföreningen Lamukani.

Lamukani betyder ”vakna” eller ”ställ dig upp” och det är vad de vill förmedla till kyrkorna; att de ska vakna upp och ta sitt ansvar och inte peka fördömande på de som drabbats. Medlemmarna i Lamukani arbetar för att fler ska få kunskap om aids och håller seminarier på olika platser. Man får också genom drama och sång lära sig om sjukdomen och hur den kan förebyggas. Materialet som används har tagits fram i samarbete med Wycliffe Folk och Språk i flera afrikanska länder och handlar om hur en familj drabbas av aids. Föräldrarna blir sjuka och dör och barnen lämnas åt sitt öde tills en församling tar sig an dem och hjälper dem att trots allt få ett bra liv. Historien baseras på en verklig händelse i Nigeria.

Vill du stödja aidsföreningen Lamukani i Moçambique?

Sänd din gåva till SAM:s Insamlingsstiftelse: 90 00 84-5
Märk inbetalningen med: P0405

Obs! För församlingar engagerade i Ge för Livet
Märk inbetalningen med: Ge för Livet 988163

Tack för din gåva!