Lägesrapport 2009-07-02

Moçambique är fortfarande ett av världens fattigaste länder och placerar sig på 168:e plats av 177 länder i UNDP:s utvecklingsindex. Mindre än hälften av befolkningen kan läsa och skriva. Många saknar tillgång till rent vatten och sanitet. Medellivslängden är knappt 42 år och den väntas sjunka ytterligare på grund av att hiv/aids har fått starkt fäste i Moçambique. Omkring 16 procent av befolkningen är smittad. Det får konsekvenser för hela samhället inte minst för sjukvården som är helt otillräcklig. Enligt UNDP:s statistik finns det bara 3 läkare per 100 000 invånare (motsvarande siffra i Sverige är 328).

I Cabo Delgado provinsen i norra Moçambique har SAM arbetat med aidsundervisning i samarbete med den lokala, ekumeniska bibelskolan Pemba Theological College sedan 2003. Dels har man aids och kyrkans roll som ett stående ämne på läroplanen, dels har man startat aidsinformationsgruppen Lamukani (Vakna upp!) som genom seminarier och kurser informerar om sjukdomen och dess följder i flera av provinsens distrikt.

Rodrigues Tali har varit en aktiv medlem av aidsinformationsgruppen Lamukani sedan starten 2006.
– Arbetet med Lamukani har hjälpt mig att nå ut till olika byar, kyrkor och samfund som jag annars aldrig skulle ha haft kontakt med. På grund av våra seminarier och kurser möts vi av respekt av byäldste och andra traditionella ledare. Vi hjälper också de lokala församlingarna att komma igång med egna projekt för att ge information och hjälpa de föräldralösa barnen och andra fattiga. En del församlingar ordnar med åkrar så man kan odla mer mat. Andra har extralektioner för skolbarn som inte har någon som kan hjälpa dem med läxorna hemma. Det ger mig stor glädje att kunna hjälpa dessa små så ingen ska behöva lida så som jag gjorde när jag var ung. Tack för att ni gör detta möjligt genom era gåvor till Ge för Livet!

En annan medlem i Lamukani, Pascoa, jobbar som hembiträde. Hennes egen familj består av två döttrar på 15 och 18 år samt ett barnbarn. Först dog Pascoas svåger i aids och sen hennes syster, som var en av de ledande i församlingen. De blev sjuka ungefär samtidigt som Pascoa fick del av det studiematerial som SAM-missionären Diane Manu varit med om att översätta. Fyra barn blev föräldralösa. Familjen höll sjukdomen hemlig men när Pascoa förstod vad det handlade om ville hon vara med och informera andra och göra vad hon kunde för att förhindra att sjukdomen spreds.
– Genom detta studiematerial har jag lärt mig att älska människor med denna sjukdom, säger Pascoa, och Lamukani är en stor dörr som Gud öppnat och genom detta arbete har vi fått en ingång till människors liv. Pascoas systers död blev en ögonöppnare!

Tack för att du vill vara med och stödja Rodrigues och Pascoa i deras arbete att stoppa spridningen av hiv och aids i norra Mocambique.

Text: Diane Manu och Kerstin Johansson
Foto: Kerstin Johansson