Södra Afrika: hiv- och aidsprogram i tre länder

Projekt ID: P0401

Hela södra Afrika är hårt drabbat av aids, 2/3 av världens hiv-smittade finns i Afrika söder om Sahara. Ca 11 miljoner barn under 15 år har förlorat minst en förälder på grund av aids.

Cirka 11,3 miljoner människor i södra Afrika är smittade av hiv/aids, en ökning med 31% under de senaste tio åren. Här finns 40% av världens hiv-smittade kvinnor.

Allianskyrkorna i Malawi, Mocambique och Swaziland samarbetar för att förebygga och hjälpa de smittade i denna svåra situation. Programmet vänder sig i första hand till de lokala församlingarna i dessa kyrkor – ca 400 församlingar. Man önskar utbilda folk på gräsrotsnivå för de i sin tur ska ta egna initiativ och göra något åt aidssituationen där de bor.

Tack vare de aktiviteter som hitills kunnat genomföras har många människor ändrat sin attityd till de som är smittade, andra har fått hjälp genom hembesöksgrupper, ett stort antal har lärt sig mer om aids genom att vara med i en studiegrupp.

Den senaste informationen om hiv och aids programmet hittar du i lägesrapporten på högersidan.

Vill du stödja hiv och aids programmet?

Sänd din gåva till SAM:s Insamlingsstiftelse: 90 00 84-5
Märk inbetalningen med: P0401

Obs! För församlingar engagerade i Ge för Livet
Märk inbetalningen med: Ge för Livet 988163

Tack för din gåva!