Lägesrapport 2007-05-25

Kyrkan i Sydafrika ger kärlek, omtanke och hopp

Nomsas man dog för ett par år sedan. Han var hiv-positiv. Nu har Nomsa besökt ett center dit man går för frivillig provtagning för att se om man har hiv. Här får man också råd och stöd både före och efter provtagningen. Hon fick reda på att även hon är hiv-positiv. Hennes hälsa pendlar från att vara stabil till mycket dålig och hon har börjat använda bromsmediciner. Nomsas 12-åriga dotter känner inte till att hennes mamma är sjuk och mamman vet inte hur och när hon ska berätta det. Hon får andligt stöd, nyttig mat och rådgivning från kyrkans medlemmar. Kyrkan besöker henne varje vecka och har då med sig grönsaker och annan mat. De som besöker sitter också ner och ber med henne. Kyrkans stöd betyder mycket. Bara att veta att någon bryr sig är viktigt. Kärlek, omtanke och support från medlemmarna fyller Nomsa med hopp även om hon vet att bromsmedicinerna inte kommer att göra henne frisk

Ökad kunskap i Zimbabwe ger möjlighet till hjälp och stöd

I Zimbabwe kom man till ett nytt område och hade ett seminarium för ca 70 personer. Trots att sjukdomen är så utbredd i landet var det två personer i gruppen som sa att de aldrig hade hört talas om aids innan. Majoriteten sa dock att de hade hört talas om sjukdomen men var inte säkra på vad det var. Här förstår man att den ”röda boken” – det undervisningsmaterial som tagits fram av Allianskyrkorna i södra Afrika – kan få stor betydelse. På flera håll vittnar man om att de som har varit med i en studiegrupp har ändrat sin attityd. En kvinna berättade att hon lärt sig så mycket genom studierna att hon tog med sig boken till väntrummet på sjukhuset och undervisade de som satt där! För henne har studierna också lett till att hon vågade gå och testa sig. Då det visade sig att hon var hiv-positiv gick hon till pastorn och berättade detta och kunde på så sätt få samtalshjälp och stöd av honom. Att hon vet om att hon är hiv-positiv har också gett henne möjlighet att få bromsmediciner

Tack

Detta är bara några exempel på alla de aktiviteter som kunnat genomföras på grund av Ge för Livets (Bröd till bröders) insats för aidsprogrammet i södra Afrika. Många människor har ändrat sin attityd till dem som är smittade, andra har fått hjälp genom hembesöksgrupper, ett stort antal har lärt sig mer om aids genom att vara med i en studiegrupp. Tack för din insats för alla dessa människor!