Lägesrapport 2008-07-02

Hela södra Afrika är hårt drabbat av aids och 2/3 av världens hiv-smittade finns i Afrika söder om Sahara. I flera av de länder i södra Afrika där SAM:s systerkyrkor arbetar är 25-35 % av befolkningen smittade. Ca 11 miljoner barn under 15 år har förlorat minst en förälder på grund av aids. Denna siffra beräknas öka till 20 miljoner år 2010.

Aidsprogrammet

Allianskyrkorna i Botswana, Malawi, Mocambique, Sydafrika, Swaziland och Zimbabwe samarbetar för att förebygga och hjälpa de smittade i denna svåra situation. Ca 400 lokala församlingar i dessa länder är engagerade i programmet. Genom studiegrupper, information, utbildning av hemsjukvårdare m m försöker man bekämpa den fruktansvärda katastrof som aids-epidemin är i dessa länder. Stöd ges till folk på gräsrotsnivå för att de i sin tur skall ta egna initiativ och göra något åt aidssituationen där de bor.

Vad händer i Swaziland?

I norra Swaziland finns Nkonjaneni, Lomshiyo och Ngwcengwceni församlingar som är mycket aktiva i aidsprogrammet. De har utbildat hemsjukvårdare och uppmuntrat 22 av dessa att starta köks-trädgårdar på ca 100 kvadratmeter vardera. Man odlar grönsaker för att kunna ha mat med sig till de aidspatienter som de besöker och som kämpar för att få tag på mat att äta. Det är speciellt viktigt att man äter näringsrik mat då man går på bromsmediciner. Men man odlar också för att kunna sälja av överskottet och det använder man dels för att ge pengar till sjuka patienter så att de kan få läkarvård och dels för att kunna fortsätta att så i sina köksland.

Utbildningen av hemsjukvårdare skedde förra året i samarbete med Swazilands regering som ställde upp med gratis personal för utbildningen. De utexaminerades i mars 2007 då hälsovårdsministern själv var närvarande. Landets regering hjälper också till med den basutrustning och medicin som hemsjuk-vårdarna behöver. Detta till trots behöver programmet mycket stöd från Ge för Livet-Bröd till bröder.

Möt Cebile Tsela

- Kommer jag att dö nu? För tre år sedan ställde sig nu 22-åriga Cebile Tsela denna fråga då hon fick veta att hon var hiv-positiv. Tillsammans med pojkvännen och deras två månaders bebis bor de i ett av de fattiga områdena i Swaziland. Cebile var 19 år gammal då hon fick diagnosen hiv-positiv.
- Kommer jag att dö nu? Jag tänkte så mycket på döden, säger Cebile. Hennes mamma har hjälpt henne mycket när hon varit sjuk. Med hjälp och stöd från hemsjukvårdarna kan Cebile ta bromsmedicin. En medicin hon annars inte skulle ha råd med. – Utan deras hjälp vet jag inte hur det skulle ha gått, säger hon.

TACK för att du genom Ge för Livet – Bröd till bröder vill vara med och stödja detta viktiga arbete som gör så stor skillnad i människors liv i hela södra Afrika.

Text: Patrick Mkhaliphi och Frida Hildorsson