Lägesrapport 2009-07-02

Att bekämpa fattigdom och de många problemen som hör ihop med fattigdom (kriminalitet, korruption, arbetslöshet) hör till de verkligt stora utmaningarna för dagens Sydafrika. Omkring en tredjedel av befolkningen är arbetslös. Mord, våldtäkter och annat sexuellt våld är vanligt förekommande. Dessutom är 18,8% av befolkningen i åldrarna 15-49 år bärare av hiv och aids. Varje dag dör hundratals sydafrikaner i aids och flera tusen nya fall av hiv registreras.

Fyra svenska tjejer – Anna-Sofia, Tove, Annica och Lisa – tillbringade ett halvår i Sydafrika som volontärer på två förskolor. Ta del av deras berättelse om lille Thabang:

”Vi skulle vilja berätta om Thabang, en pojke som vi lärde känna under våra fem och en halv månader i Sydafrika. Thabang är 10 år och föräldralös. Båda hans föräldrar gick bort i aids när han bara var några år gammal. Thabangs familj hade en traditionell andetro och de erkände aldrig sjukdomen. Istället sades det att Thabangs föräldrar blivit förhäxade. Under flera år bodde Thabang ensam tillsammans med sina systrar i föräldrahemmet utan några vuxnas tillsyn. Efter sex år fick han komma till sin farbror och hans familj. Farbrodern är pastor och familjen varmt troende, detta blev något helt nytt för Thabang. Plötsligt tilläts han vara den lekfulla pojke han egentligen är. Han behövde inte längre ikläda sig en vuxenroll eller ta lika mycket ansvar i hemmet, utan kunde tillåta sig att vara barn, koncentrera sig på skolan och skaffa egna vänner.

Här hade allting kunnat sluta, och vara frid och fröjd, om det inte var så att mamman i den nya familjen oroade sig för utslagen som pojken hade på kroppen. Helt plötsligt gungade tillvaron för hela familjen. Var Thabang hiv-positiv? Om så var fallet skulle pastorsfamiljen varken ha resurser eller förmåga att ta hand om honom när sjukdomen utvecklades. Än en gång skulle Thabang tvingas slitas upp från ett hem som hade börjat bli tryggt och stabilt. På grund av släktens inställning till sjukdomen och den moderna sjukvården, var det i smyg som ett hiv-test fick göras. Mamman i familjen använde utslagen som en förevändning till att blodprovet kunde tas. Nu följde en hemsk vecka för fosterföräldrarna innan de skulle få resultatet. De hade ingen de kunde tala om sin situation med, Thabang själv var lyckligt ovetande. Dagen kom då det oundvikliga beskedet skulle meddelas. Mot alla odds var det ett glädjande resultat, Thabang var negativ!

I södra Afrika är hiv än idag tabubelagt. Trots att man erkänner sjukdomen som ett problem är det ingenting man talar om när det rör personer i ens närhet. På grund av släktförhållandena vet Thabang än idag inte om sin hiv-status, att han hiv-testats eller att hans föräldrar dog av aids. Den här historien slutar lyckligt, men den visar ändå på problematiken som råder i södra Afrika kring sjukdomen. Människor måste våga öppna sina ögon för frågan och det är dags att agera!”

Tack för att du vill vara med och stödja SAM:s aidsprogram i sex länder i södra Afrika via Ge för livet!

Text: Anna-Sofia, Tove, Annika och Lisa, praktikanter i Sydafrika hösten 08/våren 09
Foto: Global-praktikanterna