Lägesrapport 2012

Ge för Livet 2012, Svenska Alliansmissionen (SAM)
Aidsprogram, Swaziland, Malawi och Mocambique, projekt 988163

Hela södra Afrika är hårt drabbat av hiv och aids. I Malawi har 11 % av befolkningen hiv, i Mocambique 11,5 % och i Swaziland hela 25,9 % (UNAIDS 2010). När SAM inledde sitt arbete för att bekämpa hiv och aids i mellersta Mocambique 1996 levde 22% av befolkningen med hiv. Nu är den siffran nere i l4% för samma område – en fantastisk utveckling åt rätt håll. Men fortfarande behövs insatser av olika slag. Carina Winberg jobbar med aidsorganisationen Kubatsirana i ett program för att ge föräldralösa barn ett nytt hem. Diane Manu jobbar med aidsorganisationen Lamukani i norra Mocambique i ett förebyggande arbete genom seminarier och kurser. I Malawi och Swaziland sker hjälpen via allianskyrkorna i dessa länder och man arbetar bl a med hembesöksgrupper och föräldralösa barn.

Malawi

I februari 2012 gör jag ett besök hos vår systerkyrka i Malawi och vi tar oss ut på landsbygden genom ett bedårande landskap. Slätten med sina gröna fäger och odlade fält har en fantastisk bakgrund bestående av mäktiga berg. Vi är på väg till församlingen i Namalondwe som välkomnar oss med sång utmed den s k vägen. Församlingen på 335 medlemmar har ett omfattande arbeta för att hjälpa de som på olika sätt drabbats av hiv och aids.

34 föräldralösa barn i skolåldern får bl a hjälp med skoluniformer och skolavgifter och man gör regelbundna besök i hemmen för att kolla upp hur barnen mår. Ett av barnen heter Devi Nkhoma, 13 år, som går i 7:an. Han har fem syskon, pappan är död och mamman har svårt att ensam försörja de sex barnen. En blyg kille som gillar fotboll och drömmer om att bli pilot!

Även i församlingen i Lundu hjälper man föräldralösa barn. Vi träffar bl a syskonen Emile och Tiyan Wyason, 13 och 14 år. De bor hos sin mormor i ett mycket fattigt hem. Det enda de har är lite odlingar – de odlar majs, jordnötter och hirs. Systrarna brukar springa till skolan och de gillar sin lärare.

Prisexempel

Under 2012 ska Allianskyrkan i Malawi t ex ge hjälp i form av mat och skoluniformer till 150 föräldralösa barn. En skoluniform kostar 60 kr. Att det är så billigt beror på att kyrkan köper in allt tyg centralt som sedan de lokala församlingarna får del av.

Genom ert bidrag via Ge för livet kan vi tillsammans arbeta för att ge hopp till unga och äldre i södra Afrika.

 

Text: Kerstin Johansson Foto: Gerd Pettersson och Kjell Larsson