Zimbabwe: byutveckling

Projekt ID: P0404

Zimbabwe är ungefär lika stort som Sverige och har en befolkning på ca 12 milj. En gång kallades det Afrikas kornbod och producerade i princip alla de grödor som landet behövde. Mycket gick på export och turismen blomstrade. Denna trend vände dock runt 1998 och den politiska och social krisen har bara fördjupats sedan dess.

Landet är också hårt drabbat av hiv och aids. 14,3 % av den vuxna befolkningen är drabbade och ca 12 miljoner människor lever med hiv/aids. Människor i den produktiva åldern dör, barn blir föräldralösa och den äldre generationen får börja om på nytt med att ta hand om sina barnbarn.

Detta program består av tre delar:

Landsbygdsutveckling, utbildning i småföretagande samt socialt medvetandegörande i de olika församlingarna. Stor vikt läggs vid utbildning genom seminarier och workshops. Betydande satsningar görs också på förebyggande, lindrande och undervisande åtgärder om aids. Hembesöksgrupper har startats. Omsorgen om föräldralösa barn har hög prioritet.

Trots de ekonomiska och politiska svårigheterna i landet har kyrkan ändå på ett mycket bra sätt lyckats att förmedla hjälp till folket. Senaste informationen kring arbetet i Zimbabwe kan du läsa i lägesrapporterna på högersidan.

Vill du stödja byutvecklingsprogrammet?

Sänd din gåva till SAM:s Insamlingsstiftelse: 90 00 84-5
Märk inbetalningen med: P0404

Obs! För församlingar engagerade i Ge för Livet
Märk inbetalningen med: Ge för Livet 988160

Tack för din gåva!