Lägesrapport 2007-05-25

Nytt arbete i Lupane

Arbetet i Matopos- och Chiredzidistrikten som pågått under ganska många år håller på att fasas ut och man har gått vidare till ett nytt, mycket eftersatt område i Lupane. Detta ligger på vägen mellan Bulawayo och Viktoriafallen. Många seminarier och workshops har hållits där eftersom det är viktigt att arbetet introduceras och att Allianskyrkan gör sig känd och bygger goda relationer till folket.

Under något av de första seminarierna som hölls fick de närvarande – ett 80-tal ledare i området – göra en lista över de utvecklingsbehov som finns. Det här är deras önskemål: Toaletter, rent vatten, inkomstgenererande projekt, en samlingslokal – typ folkets hus, renovering av skolan, förbättrade vägar.

Toalettbygge på gång

I byn Lonely Farm önskade man att få bygga 28 toaletter. Vid en undersökning av denna by som har mer än 28 familjer, med i genomsnitt åtta familjemedlemmar i varje, visade det sig att inte ett enda hushåll har eller har haft en toalett!
Här har Allianskyrkans personal hållit ett seminarium för att berätta vad som gäller i samband med hjälp till toaletter. Bl a gör man klart för folket att de måste bidra med en hel del själva. Att hälsomyndigheterna också har en del att säga till om liksom vikten av att ha en kommitté som övervakar byggena och delar ut material.
En sjudagars kurs hölls hemma hos byhövdingen för de åtta personer som skulle göra själva byggnadsarbetet. Innan bygget påbörjades höll man också ett seminarium där man tog upp frågor om hälsa och hygien.
I Lonely Farm märkte man att folket verkligen ville ha toaletter och de deltog med liv och lust vid de olika utbildningstillfällena! Många kom också dagligen för att bara få se hur bygget gick vidare.

Helt klart kommer den här byn och många andra att få ett mycket bättre hälsoläge genom denna lilla enkla åtgärd! Tack för att du vill vara med och hjälpa till i ett land som är så eftersatt på många områden! Din gåva kan förändra liv!

Hälsningar projektkoordinatören Sithembile Phili