Lägesrapport 2008-07-01

Landet

Zimbabwe är ungefär lika stort som Sverige och har en befolkning på ca 12 milj. En gång kallades det Afrikas kornbod och producerade i princip alla de grödor landet behövde. Nu får vi en annan bild via massmedia. Ett land som är helt nerkört i botten. Ett land där människor förtrycks. Ett land där människor torteras och fängslas. Ett land där människor flyr till kringliggande länder. Ett land där människor svälter. I affärerna gapar tomma hyllor mot kunderna. Inflationen ligger nu på ofattbara 350 000 %. Landet är också hårt drabbat av hiv/aids. Ca 25-30 % av den vuxna befolkningen mellan 15 och 49 år är smittade

Landsbygdsutvecklingsprogram

I detta svårt härjade land finns vår systerkyrka, Allianskyrkan i Zimbabwe, som gör en otrolig insats. De har arbetat med landsbygdsutveckling sen mitten på 80-talet. I det Sida-stödda program som pågår för närvarande ingår flera olika projekt för att stödja folk framförallt på landsbygden. Det gäller vatten och sanitet, det gäller boskap, det gäller trädgårdsodlingar men också utbildning i småföretagande och insatser mot hiv och aids. Allt för att utbilda och stärka människor att kunna gå vidare på egen hand.

Boskapsprogram

Vi vill särskilt lyfta fram ett program som har varit mycket framgångsrikt under flera år i Zimbabwe och det är ett boskapsprogram. Det hela började med att enskilda familjer och hela byar på grund av torka och missväxt förlorade all boskap och därför uppstod 1997 ett stort behov av att på något sätt försöka ge dessa människor ny boskap och mer långsiktigt ge hjälp att starta upp på nytt. Bor man på landsbygden i Zimbabwe och inte har någon boskap så har man inget riktigt värde. Grannar och släktingar tittar ner på en. Man är fattig!

Allianskyrkan i Zimbabwe ser till att grupper med intresserade människor bildas. Dessa får sedan utbildning i jordbrukskunskap som ett första steg för att sedan också få tillgång till boskap. I byn Bazha till exempel fanns 2006 koprojektet Sibambene som bestod av sex personer från olika familjer. Dessa kände varandra och visste att man kunde samarbeta bra och bildade därför gruppen. I denna grupp fanns ingen som hade tidigare erfarenhet av att arbeta med boskap. Detta har man nu lärt sig genom ett flertal kurser i projektet. Kurserna hålls i samarbete med jordbruksmyndigheten.

När man lärt sig tillräckligt för att kunna sköta om boskap får man tillgång till 10 kor och en tjur som man får behålla under tre år. Sedan lämnas djuren vidare till en ny grupp och den ursprungliga gruppen får behålla de kalvar som fötts under de tre åren. På så vis får flera familjer och grupper egna djur att sköta om.

Ett antal familjer som ansågs som fattiga har de senaste åren kunnat skicka sina barn till skolan, familjer har kunnat få näringsrik mat genom mjölken och gödseln har använts på fälten. Detta tack vare boskapsprogrammet.

TACK för att du vill vara med och stödja detta viktiga program i fortsättningen, hälsar Sithembile Phili, ansvarig för landsbygdsprojektet i Zimbabwe.