Lägesrapport 2009-07-02

Landsbygdsutvecklingsprogram

I detta svårt härjade land finns vår systerkyrka, Allianskyrkan i Zimbabwe, som gör en otrolig insats. De har arbetat med landsbygdsutveckling sen mitten på 80-talet. I det Sida-stödda program som pågår för närvarande ingår flera olika projekt för att stödja folk framförallt på landsbygden. Det gäller vatten och sanitet, det gäller boskap (kor och getter), det gäller trädgårdsodlingar men också utbildning i småföretagande och insatser mot hiv och aids. Allt för att utbilda och stärka människor att kunna gå vidare på egen hand.

Boskapsprogram

Vi vill särskilt lyfta fram ett program som har varit mycket framgångsrikt under flera år i Zimbabwe och det är ett boskapsprogram. 65-årige Jerod Ncube är en av dessa som är mycket glad för detta program. Han har nio vuxna barn och fem barnbarn. Barnbarnen och några av de vuxna barnen är beroende av honom för sin försörjning. Bland ndebelefolket är det mycket viktigt att äga kor, då får man ära och respekt från sina grannar. Men tyvärr så förlorade Jerod all sin boskap på grund av torka under 90-talet. Då förlorade han sitt goda anseende i trakten och hans säkra inkomstkälla försvann. Boskap kan nämligen lätt förvandlas i pengar när det är kris i kassan och pengar behövs för t ex skolavgifter, kläder och sjukvård. Mjölken är också värdefull liksom dyngan för åkrarna.

När Allianskyrkan i Zimbabwe kom till Matopo-området var Jerod Ncube och fem andra bland de första att ta tillfället att ansöka om kor från programmet och fem kossor och en tjur inköptes. Jerods glädje och tacksamhet var mycket stor.
- Nu känner jag att jag återigen är en familjeförsörjare. Gruppen får behålla djuren i tre år och de kalvar som föds under den här tiden får gruppen behålla. De här kossorna förväntas att få en kalv per år. Detta betyder att på tre år bör varje medlem i gruppen få två djur var. Och nu har vi fått vår första kalv, säger Jerod.

Gruppen har gått kurser där de fått lära sig att hålla djuren friska och se till att de har bra betesmarker. Varje månad sparar gruppmedlemmarna litet pengar i en gemensam kassa att användas om djuren exempelvis blir sjuka och behöver mediciner.

- Vi är så tacksamma till Allianskyrkan i Zimbabwe och till alla i Sverige som hjälpt oss med pengar att köpa djuren, och vi önskar att projektet ska kunna fortsätta så att också andra ska få samma hjälp, säger Jerod till sist.

TACK för att du vill vara med och stödja detta viktiga program i fortsättningen, hälsar Sithembile Phili, ansvarig för landsbygdsprojektet i Zimbabwe.