Lägesrapport 2010-06-28

Landsbygdsutvecklingsprogram. Zimbabwe är fortsatt ett land i kris men en viss stabilisering har dock skett och vid ett möte med Allianskyrkan i Zimbabwe i oktober 2009 säger man att ett nytt hopp har tänts och man vågar se framåt med viss tillförsikt. De många svåra åren nådde sin kulmen 2008 och de två första månaderna 2009. Förändringen till det bättre inträffade då samarbetsavtalet mellan Zanu-PF och MDC skrevs på och utländsk valuta infördes. Det finns nu en stabil valuta, mat att köpa i affärerna och bensin i pumparna. Folk verkar vara lite gladare och mer optimistiska. Situationen är dock fortfarande tuff. En lärare tjänar 150-200 USD per månad oavsett hur länge han/hon har jobbat.
Insatserna med Sida-stöd pågår fortfarande. Det gäller utbildning och olika projekt främst för att stödja folk på landsbygden, som t ex ko-projekt, trädgårdsodlingar, vatten och sanitet, men också utbildning i småföretagande och insatser mot hiv och aids. Allt för att utbilda och stärka människor att kunna gå vidare på egen hand.

Ko- och grisprojekt

Vi har under ett par år särskilt lyft fram ko-projektet som är en del i det större programmet och som har varit mycket framgångsrikt. Dessa grupper har mestadels bestått av män. Nu finns det dock en grupp på fem kvinnor som har bildat ett eget kooperativ inom ko-projektet. Se bilden. Detta är något helt unikt – att kvinnorna vågar sig in på ett manligt område. Två av dessa är gifta, en är änka, den fjärde är en ensamstående 6-barnsmor, den femte vet vi ingenting om. Ingen av dem hade ägt boskap tidigare. Kvinnan i blå tröja heter Moti Dube, 58 år och änka. Hennes man dog 1975. Två av de sex barnen har dött. De lämnade barnbarn som hon också får ta hand om. Moti Dube har aldrig ägt kor. Däremot har hon lånat kor från en granne och får då ta hand om djuren, använda mjölken, gödseln etc, men hon får inte slakta dem. Djuren kan tas ifrån en när som helst och nu hade grannen tagit hem dem till sig och då blir det svårt för Moti att plöja. Detta är orsaken till att hon ville vara med i gruppen, att få chansen att äga egna kor.

Det som är nytt är att man nu också har ett grisprojekt, dvs en kurs om svinuppfödning som är öppen för alla som vill delta. Till skillnad från koprojektet tillhandahåller projektet inga grisar men man lär sig hur man ska välja ut bra avelssvin och hur man föder upp dom på bästa sätt. Tidigare var det ganska många som hade grisar, men under de tuffa åren har de flesta sålts eller ätits upp. Nu har man börjat skaffa grisar igen. Man kunde se att de som genomgått kursen lyckades bättre med sin uppfödning.

I programmet ingår också utbildning till byggnadssnickare och 10 ungdomar hade valts ut från tre byar för att lära sig bygga toaletter. Var och en får sig en plats tilldelad och sen lär de sig de olika momenten, alltifrån att mäta upp platsen till att gjuta och bygga.

Genom din insats hjälper du till att förändra och stärka människors vardagsliv i Zimbabwe – framförallt på landsbygden.

Text och foto: Gerd Pettersson, SAM