Lägesrapport 2011

Ge för Livet 2011, Zimbabwe, projekt 988160

Zimbabwe räknas idag som ett av världens fattigaste land. Från att ha kallats Afrikas kornbod har man nu svårt att odla så mycket att det räcker för landets behov. Industrinäringen och exporten är i princip obefintlig. De fattiga på landsbygden drabbas hårt eftersom de inte har några jobb och därmed inga kontanter. Så även om det finns varor i affärerna kan det vara svårt att köpa dem.
Vår systerkyrka, The Alliance Church in Zimbabwe (TACZ), har sedan många år jobbat med byutveckling. Sedan 2006 är man aktiv i Lupane i nordvästra Zimbabwe. Lupane är ett av de minst utvecklade distrikten med dåliga kommunikationer.

TACZ har specialiserat sig på byggandet av toaletter och att förbättra tillgången till rent vatten. Detta är mycket viktigt för en bättre hälsa för folket. Dålig hygien kan i värsta fall leda till dödsfall i t ex en sjukdom som kolera. Vid ett besök i Lupane helt nyligen mötte vi många som var glada över sina toaletter. En kvinna var så oerhört stolt över sin nya och rena toalett att vi fick åka en extra sväng så att hon kunde visa upp den för oss.

Vi mötte också tre medlemmar i en lokal aidskommitté som startades 2003. Kommittén började med att ta hand om föräldralösa och utsatta barn genom att lägga ihop lite egna pengar. Dessa gick till att betala skolavgifter, skoluniformer och mat om det behövdes. Senare startade de några projekt för att få en inkomst som kunde stötta arbetet. De har ett sömnads- och ett krukmakeri projekt. Tydligen gick deras projekt riktigt bra. Gruppen ansökte om fler projekt och när Unicef skulle ge en majskvarn till området valdes denna grupp ut. Hit är det tänkt att folk ska komma med sin egen majs och få betala för att få den mald. Ingen i kommittén hade utbildning i hur man sköter en liten affärsverksamhet som denna, men de visste att de kunde få utbildning från TACZ och antog därför utmaningen.

Den kurs de fick genom TACZ är ett slags ”management kurs” där de fick lära sig om olika slags kostnader, hur man ska sköta ett projekt, kundkontakter mm. De tre kvinnorna tyckte att kursen var bra och värdefull för dem. Nu höll de på att bygga en toalett med hjälp från TACZ. Enligt lag får man inte ha en kvarn utan att ha en toalett på området. Allt detta gör de för att kunna ta hand om de föräldralösa barnen. Detta är ett exempel på hur ni tillsammans med TACZ kan hjälpa en grupp i samhället att ta ansvar för behoven som finns i dess närhet.

Vi frågade folket i Lupane vad de tycker är bra med TACZ och dess arbete, vad som skiljer dem från andra organisationer som jobbar i området. Här följer svaren vi fick:

  • De har goda relationer till befolkningen och arbetar med de befintliga strukturerna i byarna.
  • Deras arbetsmetoder är väldigt deltagande och kan handla om TB, aids etc. Man får alltid ett intyg på att man har gått deras kurser vilket är värdefullt.
  • Den hjälp de ger är baserad på att utrusta folket vilket ger en varaktig hjälp jämfört med att bara dela ut mat. TACZ utmärker sig på detta område.
  • De predikar Guds Ord. Det är nu levande i oss. Att ha en kyrka som utvecklingsaktör är värdefullt. En kyrka är något permanent. Den lämnar inte, vilket andra organisationer kan göra.

Kommentarer som dessa ger inspiration att fortsätta. TACK för att ni via Ge för livet gör det möjligt för folk på landsbygden att få förbättrade levnadsförhållanden!

Text och foto: Gerd Pettersson