Moçambique: landsbygdsutveckling – Fambidzanai

Projekt ID: P0410

Ett intensivt uppbyggnadsarbete pågår i Moçambique, som är ett av världens fattigaste länder. För att möta de grundläggande behoven startade SAM tillsammans med sin systerkyrka 1997 ett landsbygdsutvecklingsprogram med namnet Fambidzanai, ”Vi går tillsammans”. Programmets målsättning är att nå folk med hela evangeliet till hela människan. Att vara med och stödja och stärka en process till förändring och förbättring på människors egna villkor. Att ”bygga människor” och inte byggnader eller projekt.

Detta görs genom följande aktiviteter: Mobilisering och medvetandegörande av människor. Utbildning av kvinnor och män inom förebyggande hälsa & hygien. Utbildning av byggare inom anpassad teknologi (brunnsgrävning, förbättrade latriner, hus och majsförråd, energisnåla spisar mm). Utbildning av alfabetiseringslärare och förskolelärare. Stöd och utbildning till hembesökare av hiv/aidssjuka.

Vill du stödja Fambidzanai – landsbygdsutveckling i Mocambique?

Sänd din gåva till SAM:s Insamlingsstiftelse: 90 00 84-5
Märk inbetalningen med: P0410

Obs! För församlingar engagerade i Ge för Livet
Märk inbetalningen med: Ge för Livet 988153

Tack för din gåva!