Lägesrapport 2012

Ge för livet 2012, Svenska Alliansmissionen (SAM)
Byutveckling och hälsovård/hiv och aids, Mocambique, projekt nr 988153

I centrala Moçambique arbetar SAM och Ge för livet i samarbete med föreningen Fambidzanai med ett byutvecklingsprogram. Det huvudsakliga syftet med Fambidzanais arbete är att nå folk med hela evangeliet till hela människan.

Fambidzanai har arbetat i drygt 15 år i tre olika distrikt och har blivit en mycket viktig kraft för att ge människor hopp inför framtiden. Flera olika program når tusentals människor. Det kan gälla hembesök till kroniskt sjuka, stöd till föräldralösa barn (matutdelning, skolmaterial, husbyggnation och yrkesutbildning), trädgårdsodlingar och alfabetisering m.m.

Här kommer en livsberättelse från Augusto som fått sitt liv förvandlat:

Mitt namn är Augusto Domingos Antonio. Jag är 38 år gammal och är sedan flera år bosatt i Nharuchonga. Nyligen flyttade jag till Zona 5 i Nharuchonga där Fambidzanai byggt hus för särskilt behövande. Eftersom jag är lam och sitter i rullstol har jag svårt att klara av hårt arbete som t ex bygga och underhålla vårt hus och sköta fältet där vi odlar majs och annan mat.

När det regnade kunde jag inte laga taket på vårt hus när det läckte in och det kändes mycket jobbigt. Jag har fem barn att ta hand om och det är verkligen inte enkelt men genom Guds nåd och omsorg kom jag i kontakt med föreningen Fambidzanai här i Nharuchonga. Tack vare detta kunde jag och min familj flytta in i ett nytt hus.

Totalt sett har Fambidzanai byggt 20 hus och vi fick alltså förmånen att flytta in i ett av dessa. Fambidzanais volontärer har också hjälpt mig med en del av möblemanget.

Jag är skomakare och kan också lite om elektronik och genom detta kan jag till viss del försörja mig och min familj.

Tack Fambidzanai, för huset och för alla råd och all praktisk hjälp som jag fått. Nu känner jag mig inte längre som en ”ogiltigförklarad” person som lever utanför samhället. Mitt liv är nu förvandlat tack vare Guds kärlek genom Fambidzanais volontärer.

Här slutar Augustos berättelse. Genom Ge för livet ger vi Fambidzanai och dess personal möjlighet att utföra sitt viktiga arbete i mellersta Mocambique. Att förändra livsvillkoren för människor i nöd! Att ge nytt hopp! Tack för att du vill vara med!

 

Bild och text: Lars-Åke Winberg, missionär och rådgivaret till Fambidzanai