Tchad: eftergymnasiala studier för Budumafolket

Projekt ID: P0419

Bland budumafolket har viljan att lära sig läsa ökat de senaste åren. Moussa Brahim, en gymnasieelev som under sina senaste sommarlov har rest till öar långt bort från sitt hem för att undervisa i läsning, har märkt detta. När han varit i en by för att undervisa, har han fått förfrågan från byar på öar i närheten om att också komma dit. Han har nu fått så mycket erfarenhet av läsundervisning, att han, tillsammans med Margareta Karlsson, nyligen haft ansvar för en lärarkurs för några unga män från grannfolket kanembu. ”Vi är så tacksamma för denna kursen”, sa en av dem som talade för de andra också. ”Innan vi började kursen var vi rädda för att det skulle bli en svår kurs med mycket grammatik, men detta var ju en praktisk kurs, där vi samtidigt lärt oss mycket om pedagogik som vi kan ha nytta av i framtiden i annan undervisning också.”

Vill du stödja utbildningsarbetet för Budumafolket i Tchad?

Sänd din gåva till SAM:s Insamlingsstiftelse: 90 00 84-5
Märk inbetalningen med: P0419

Obs! För församlingar engagerade i Ge för Livet
Märk inbetalningen med: 988110