Sydafrika: förskoleprogram

Projekt ID: P0407

Sydafrika har ungefär 49 miljoner invånare och är tre gånger så stort som Sverige. Många familjer är splittrade på grund av faderns arbete på annan ort. Två tredjedelar av de 19 miljoner sydafrikanska barnen växer upp i fattigdom. Hiv- och aidsepidemin utgör ett växande problem. Många barn blir föräldralösa.

Möjligheterna att sätta sina barn i skolan minskar eftersom skolavgifter och skoluniformer kostar pengar. Ett barns tidiga levnadsår är viktiga för dess utveckling. Därför vill Allianskyrkan vara med och ge dem en god start i livet i en förskola som drivs på kristen grund.

Redan idag finns det drygt 65 förskolor med anknytning till Allianskyrkan i Sydafrika och flera tusen förskolebarn nås varje dag. Lärarna i dess förskolor är eldsjälar, men de flesta av dem saknar en adekvat utbildning. Genom programmet får de hjälp att uppgradera sin utbildning till den nivå som krävs av myndigheterna i Sydafrika. Denna träning görs i samarbete med en erkänd, kristen organisation, där det finns behöriga lärare, som även är medlemmar i Allianskyrkan. Utbildningen av förskollärarna syftar till att på ett bättre sätt tillgodose fattiga barns behov av stimulans under de första levnadsåren.

Den senaste informationen om förskoleprogrammet hittar du i lägesrapporten nedan.

Vill du stödja förskoleprogrammet?

Sänd din gåva till SAM:s Insamlingsstiftelse: 90 00 84-5
Märk inbetalningen med: P0407

Obs! För församlingar engagerade i Ge för Livet
Märk inbetalningen med: Ge för Livet 988152

Tack för din gåva!