Lägesrapport 2007-05-25

- Vi här i Sydafrika vill tacka er för ert stöd i offer och till förskoleprogrammet.
Hebr 6:10 ”Gud är inte orättvis och glömmer inte vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att nu som förut tjäna hans heliga. ”

Utbildning av lärare

Barnen har mycket glädje av sina utbildade lärare. Sådana som ni har hjälpt till en utbildning. Nu vet de hur de ska hjälpa barn som har haft inlärningssvårigheter. De kan även se när de ska skickas vidare till någon specialist som psykolog, arbetsterapeut, socialkontoret och sjukvården.

Förskolebarn

Barnen får en god utbildning som ser till hela människan. Barnen som går i våra förskolor har också förmånen att gå i söndagsskolan och så småningom kan de bli fullvärdiga medlemmar i kyrkan. Vi tackar Gud för att de flesta av våra förskollärare också är söndagsskollärare. Det betyder att det är lätt för dem att följa upp.

Föräldrar

Vi har sett att föräldrar har kommit för att delta i kyrkans aktiviteter och också blivit kristna, på grund av sina barn. Förskolorna är ett bra sätt att nå ut till samhället med evangeliet. Föräldrarna får mycket genom de olika seminarier och föräldramöten som hålls. Då undervisar vi om ett barns utveckling, nyttig mat och hur man ska fostra sina barn. På samma gång får förskolorna mycket genom föräldrarna eftersom de hjälper till på många sätt t ex med städning, matlagning, ibland undervisning om någon av personalen är borta någon dag. En del föräldrar berättar också om sina respektive jobb t ex polis, sjukvård, transportsektorn.

Kurser

Den som är ansvarig för förskoleprogrammet, Agnes Sibiya, brukar besöka distrikten och de lokala kyrkorna för att prata om vikten av ett barns tidiga utveckling. Hon ger också vägledning i hur man kan starta en förskola och hålla den vid liv på ett bra sätt. Två gånger om året hålls också en nationell konferens för alla förskollärarna. Då inbjuds olika experter för att tala.
Må kärlekens Gud välsigna er!

Er i Herrens tjänst Agnes Sibiya.