Lägesrapport 2009-07-02

Allianskyrkan i Sydafrika har ett växande förskolearbete och för närvarande finns 80-talet förskolor som på olika sätt är knutna till Allianskyrkan. Lärarna i dessa förskolor är eldsjälar, men många av dem saknar adekvat utbildning. Genom förskoleprogrammet får de hjälp att uppgradera sin ofta låga utbildning till den nivå som krävs av myndigheterna i Sydafrika för att få fortsätta att jobba som förskollärare. I mars 2009 gladdes vi då ytterligare 15 st nya förskollärare fick en formell utbildning godkänd.

Att behovet är stort förstår vi då vi läser om förskolan i staden Ermelo som på sex år har växt från 80 till 400 barn!! Så många barn får man inte ha på en förskola utan man har fått dela den på två förskolor. Antalet föräldralösa barn är stort i Sydafrika, enligt Unicef är det över 2 miljoner och många är föräldralösa på grund av den stora spridningen av hiv och aids. Därför känns det viktigt att vi genom Ge för livet kan stödja några av dessa barn genom att de får möjlighet att vistas några år på en förskola med kvalificerad personal – där barnen får känna att de blir älskade och sedda såsom de är.

Under hösten 2008 och våren 2009 har Anna-Sofia, Lisa, Annica och Tove – fyra svenska tjejer – fått pröva på att jobba som volontärer på två förskolor och de rapporterar från sin tid:

”Under vår praktiktid på förskolor i Sydafrika fick vi verkligen uppleva vad ren kärlek är. Trots barnens låga ålder gav de obegränsat av tillgivenhet och ömhet, eller var det kanske just på grund av deras låga ålder?
Barnen gav förbehållslöst av det enda de hade. När Nomcebo delade ut kramar, när Blessing gav pussar och när Nxombile kom springande berördes något i det innersta. Även fast många kommer från svåra hemförhållanden är det verkligen en välsignelse att se hur mycket kärlek som kan rymmas i deras små hjärtan. Vi hoppas att vårt halvår på förskolan har fått betyda något för någon, men minst lika viktigt är att förskolebarnen fått betyda väldigt mycket för oss.

När vi kommer från Sverige är det lätt att tro att det krävs sandlåda, dockvagn och Brio-järnväg för att barn skall vara lyckliga. Vi har fått lära oss att det enkla ofta räcker, bara man låter fantasin flöda. Kreativitet har varit nyckelordet när den röda afrikasanden tillsammans med vatten skapat fingerfärg, vatten och mjöl blivit ett utmärkt klister och lekfullheten förvandlat tegelstenar till leksaksbilar. Den uppriktiga kärleken och glädjen som mött oss kommer för evigt finnas i våra hjärtan och den kommer alltid symbolisera Sydafrika för oss.”

Text: Kerstin Johansson, SAM och Anna-Sofia, Tove, Annica och Lisa, volontärer i Sydafrika
Foto: Anna-Sofia Hordnes