Lägesrapport 2012

Ge för livet 2012, Svenska Alliansmissionen (SAM)
Förskolearbete, Sydafrika, projektnummer 988152

Vid besök i Sydafrika i februari 2012 fick vi höra att Allianskyrkan i Sydafrika har blivit en förebild för andra kyrkor eftersom man ligger så långt fram vad gäller satsning på förskolebarn. Detta har länge varit ett eftersatt område i de svarta kyrkorna. Genom förskoleprogrammet i Sydafrika får Ge för livet vara med och ge stöd till en anställd, Agnes Sibiya, som genom sin erfarenhet och goda utbildning betyder mycket för de 70-80-talet förskolor som har anknytning till Allianskyrkan i Sydafrika. Hon ser också till att de som arbetar som förskollärare men inte har en formell utbildning ska få möjlighet att utbilda sig till förskollärare. Detta är också krav som staten ställer. I förskoleprogrammet under 2012 får 20 s k förskollärare möjlighet till en riktig utbildning.

I Ngodini-dam träffar vi Khomotso Masile som nu gör sitt första år. Hon är en av de 20 personer som ingår i förskoleprogrammet för 2012. Khomotso är 39 år och har två egna barn. Hon jobbar på förskolan i Ngodini-dam som har 36 barn.

Barnen sitter vid två låga bord när vi kommer in i förskolan och tittar stort och lite blygt på oss. Det är ”story telling” på schemat. Barnen går fram en och en och berättar nåt för de andra. Det märks att det är ordning och reda på förskolan. På väggarna finns uppsatt både ett dagsschema och veckans matsedel. Man har en inomhusaktivitet och en utomhusaktivitet varje dag.

Vad gäller veckans matsedel så är det majsgröt varje dag med olika tillbehör. Först på fredagen får barnen ris med kyckling och grönsaker. Då är det säkert fest. Jag gör också ett besök i köket där husmor håller på att lägga upp majsgröt på de gröna plasttallrikarna.

Vi besökte även en annan förskola som Masese startade 1998. Hon började med ett barn förutom sitt eget i ett skjul. Nu har man en fin förskola med 200 barn. Tack vare stöd och utbildning via förskoleprogrammet har Masese nu en god utbildning och har vunnit pris för sina insatser bland barn.

Tack för att du genom Ge för livet förändrar villkoren för barn i Sydafrika.


Text och foto: Kerstin Johansson, SAM