Centralasien: mobila skolor

Projekt ID: P0420

I Centralasien kan ca hälften av befolkningen läsa och skriva. Bäst utbildning har de som bor i städerna. Alla barn har rätt att gå i skola men alla har inte möjlighet och ingen myndighet kontrollerar heller att barnen får den undervisning som vi i Sverige tycker är en mänsklig rättighet. En svårighet som barnen stöter på under sin första skoldag är språket. Eftersom det talas så många språk i Centralasien har man valt ett språk, urdu, som utbildningen sker på i de flesta skolorna. I skolan måste barnen lära sig att läsa och skriva på ett språk de inte själv talar.

För de barn som tillhör nomadfolket finns ytterligare en svårighet. De tillbringar sommaren uppe i bergen på hög höjd där fåren och getterna kan beta av det färska alpgräset. På vintern bor de nere på slätten där djuren finner bete bland buskar och träd. Däremellan befinner de sig på vandring. Det är svårt att gå i skola när man lever på det sättet.

För att hjälpa nomadbarnen att lära sig läsa och skriva har de mobila skolorna startats. Den mobila skolan är en skola som dels följer med familjerna var de än är och dels sker all undervisning på elevernas eget språk. På så sätt har de två största hindren undanröjts.
Lärare i skolan är en av familjens egna medlemmar och lektionerna hålls vanligtvis under två timmar på kvällen efter att dagens vanliga sysslor klarats av. I de fall där inte en enda läs- och skrivkunnig vuxen finns att tillgå i gruppen, anställs en lärare från en annan familjegrupp.

Vill du stödja arbetet med mobila skolor i Centralasien?

Sänd din gåva till SAM:s Insamlingsstiftelse: 90 00 84-5
Märk inbetalningen med: P0420

Obs! För församlingar engagerade i Ge för Livet
Märk inbetalningen med: Ge för Livet 988110

Tack för din gåva!