Lägesrapport 2010-06-28

De äldre tjejerna hjälper ofta de yngre på internatet

Svenska Alliansmissionens systerkyrka i Indien har under lång tid framgångsrikt drivit skol- och internatverksamhet i staten Maharashtra med staden Nandurbar som centralort. För närvarande är det 2 394 elever som går på de tre skolor som kyrkan driver. Dessutom finns elva förskolor med 3 450 barn inskrivna. Av dessa barn är det 1576 barn i åldrarna 5-18 år som bor på de sju internaten och därigenom har möjlighet att ta del i den dagliga skolundervisningen Barnen kommer från 250 byar runtomkring Nandurbar och talar ca 15 olika språk och dialekter. Ungefär hälften av föräldrarna betalar full avgift för barnen och resterande får det mesta eller en del av avgiften betald, bl a genom Ge för Livet

Stöd till internat

Läsåret 2009/2010 jobbade de två praktikanterna Elin och Sanna framförallt bland flickorna i Nandurbar och de har intervjuat några flickor. Ta del av deras information här nedan.

Sneha, som är 17 år, berättar att hon kommer från byn Bhurtibada, en bra bit från Nandurbar, där det inte finns några bra möjligheter för henne att gå på gymnasiet.
- Att få bo på internatet är en bra chans för mig eftersom det ger mig en bra grund för fortsatta studier, säger Sneha, som hoppas på att jobba som polisinspektör. Men det är många års studier kvar efter studenten i april, fortsätter hon.

På internatet i Nandurbar bor det 450 tjejer mellan 6 och 18 år som alla kommer från olika byar runtomkring Nandurbar. För vissa av dem finns det inga möjligheter alls till skola medan för andra finns det bara låg- och mellanstadium men inte högstadium eller gymnasium.
-Och undervisningen är inte alltid så bra där, säger femtonåriga Sonal, som går i 10:e klass (motsvarande första året på gymnasiet).

Just nu pågår deras slutprov för året och den mesta tiden går åt till studier. Tjejerna har otroligt bra studiedisciplin, men för att kunna få ett jobb i det överbefolkade Indien så man kan försörja sin familj krävs det att man är bäst. Sneha hoppas på att få högsta betyg för att kunna fortsätta studera.

Självklart innebär möjligheten att bo på internatet att tjejerna får bättre utbildning än om de stannat i sina byar, men det ger dem också en enorm gemenskap med de andra.
- Man har så många vänner omkring sig hela tiden och alla hjälper varandra med exempelvis läxor, säger Sonal. Vi som är äldre tar extra mycket hand om småtjejerna, och varje lördag tvättar och kammar vi håret på alla. Då kollar vi också om någon har löss. Hygienen är ju väldigt viktig när man bor så många tillsammans, fortsätter hon.

Men för många av tjejerna betyder internatets kristna prägel mer än bara vännerna och gemenskapen. Sneha, som kommer från en hindufamilj, berättar:
- Jag tycker verkligen om den kristna undervisningen och speciellt bönen. Till skillnad från hinduismen då man ber för sig själv och tillber sina gudar så har jag lärt mig att man kan be för andra och det tycker jag mycket om.

Hiv och aids-projekt

Sedan ett par år tillbaka driver Allianskyrkan i Indien också ett hiv- och aidsprojekt där bl a de äldre eleverna på kyrkans skolor och internat, personal och andra berörda inom kyrkan och byarna får lära sig mer om denna katastrofala sjukdom och hur man kan förebygga smittspridning och stödja de sjuka.

Genom ditt stöd via Ge för Livet ger du unga människor möjlighet till en bra start i livet

Text: Kerstin Johansson, Elin Cederqvist o Sanna Glamheden
Foto: Elin Cederqvist/Sanna Glamheden. Elin och Sanna läser utbildningen Ung Tro Global och har gjort sin praktik i Indien.