SAM:s insamlingsstiftelse

SAM:s insamlingsstiftelse är kopplad till Svenska Alliansmissionen bedriver ett omfattande internationellt arbete i ett femtontal länder med ett tjugotal medarbetare. På denna webbplats hittar du information kring de projekt vi jobbar med som står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll.

Indien