Egypten: Fairhaven – skola för handikappade

Projekt ID: P0409

Fairhaven startade sin verksamhet för 20 år sedan av den lokala kyrkan, Saray Evangelical Church, med hjälp av Svenska Alliansmissionen. Man började då med bara ett par elever men har under åren utökat arbetet och har idag runt 140 elever i åldrarna 2 – 25 år med ett 60-tal lärare.

Situationen för barn och ungdomar med handikapp har förändrats sedan skolan startade. För 20 år sedan var de handikappade inte accepterade av samhället och de flesta gömdes undan i hemmen eller på olika boenden. Idag är de mer accepterade i samhället men det finns i stort sett inga statliga skolor för denna målgrupp. Under åren har flera privata skolor startat dit föräldrar kan skicka sina handikappade barn. Staten stöder inte dessa skolor på något sätt. Ungefär 80 % av eleverna på Fairhaven kommer från muslimska hem. Alla lärare är kristna och de ser som sin uppgift att ge kärlek och utbildning till sina elever. Vissa föräldrar har inte ekonomiska möjligheter att betala skolavgiften. På Fairhaven betalar de föräldrar som kan hel avgift, andra betalar en del och vissa betalar inget alls.

På Fairhaven finns även ett gruppboende med elva ungdomar. Dessa ungdomar kommer från miljöer där det inte finns föräldrar eller anhöriga som kan ta hand om dem. Här bor både muslimska och kristna ungdomar tillsammans med personal. För att skapa en omväxlande fritid engageras ungdomar från kyrkan som kontaktpersoner. De träffas regelbundet och gör trevliga aktiviteter tillsammans.

Skolan försöker själva skapa möjligheter för att finansiera verksamheten. De säljer produkter som produceras i skolans växthus och workshop. Sallad, gurka, träprodukter, ljus, papperskort och sydda alster säljs. Tyvärr räcker inte dessa pengar. Sponsorer är viktiga och din insats behövs för att skolan ska kunna ta emot de elever som kommer från fattiga hem.

Prisexempel: Skolavgiften är 2 500 kr/år. Lärarnas lön är ca 350 kr/månad.

Vill du stödja Fairhaven?

Sänd din gåva till SAM:s Insamlingsstiftelse: 90 00 84-5
Märk inbetalningen med: P0409

Obs! För församlingar engagerade i Ge för Livet
Märk inbetalningen med: Ge för Livet 988158

Tack för din gåva!