Lägesrapport 2008-07-01

Svenska Alliansmissionen började arbeta med utbildning bland bhilerna i Indien år 1904. Bhilerna är ett fattigt stamfolk i nordvästra hörnet av delstaten Maharashtra. Genom utbildning och sociala insatser har detta tidigare föraktade folk fått en ny självkänsla och större inflytande både ekonomiskt, socialt och politiskt.

Internat för pojkar i Nandurbar

”På internatet i Nandurbar bor det ca 600 pojkar mellan 7 -17 år”, skriver Maria Holmstedt, som vistats i Indien ett antal månader som Step Out-praktikant. ”Internatet är trångt så i varje rum bor det minst fyra personer. Men vilken glädje och vilken otrolig kärlek de är fyllda av! Under mina sista månader i Indien spenderade jag ofta eftermiddagarna på internatet. Varje gång möttes jag av ett helt gäng som undrade hur man mår och vill hälsa i hand. Efter det är det dags för lek. Vi spelade fotboll med en boll som skulle ha passat bättre för en tennismatch. Lekte lekar som straffet och snappa näsduk, pojkarna lär sig väldigt fort och är direkt med på noterna. De är riktigt snabba, i en stafettävling har jag inte en chans, killarna i klass två springer ifrån mig direkt. En annan favoritlek är armbrytning. Skratten och applåderna är höga när dom lyckas slå mig även där. Det är svårt att inte vara glad när man är på internatet!

Pojkarna har olika uppgifter beroende på vilken klass de går i, de yngre hjälper till med städning och de äldre tar hand om matserveringen. Jag har aldrig sett någon klaga eller säga ”det här tänker jag inte göra.” Jag vet inte om det beror på respekt eller om det är en fostran från den indiska kulturen att det är självklart att hjälpa till. Efter kvällsmaten som serveras kl sex är det dags för bibelundervisning, någon av personalen eller en ledare från församlingen håller i det. Oftast blandas undervisningen med sång. Pojkarna som till största del kommer ifrån hinduiska familjer sitter tysta och lyssnar intresserat på de olika bibelberättelserna”.

Ca 1300 barn i åldrarna 5-17 år bor på de sju internaten. Barnen kommer från ca 250 byar runtomkring Nandurbar och talar ca 15 olika språk och dialekter. Ungefär hälften av föräldrarna betalar full avgift för barnen och resterande får det mesta eller en del av avgiften betald bl a genom Ge för Livet (Bröd till bröder).

Hiv och aids-projekt

Sedan ett par år tillbaka driver Allianskyrkan i Indien också ett hiv- och aidsprojekt. Maria Holmstedt skriver om några besök i indiska hem som hon fick vara med om i sällskap med den anställde socialarbetaren i projektet.
”En varm förmiddag i mars är kyrkans socialarbetare och jag ute och undersöker hälso- och familjesituationen i en utav Nandurbars fattigare kolonier. Vi möts av lekande barn utanför små och trånga hus. Många föräldrar har inte gått klart grundskolan vilket gör det svårt att få ett bra jobb. Vi besöker en man som varit med i kyrkans studiecirkel om hiv och aids, på det lilla bordet ligger studiematerialet som de fått. Han berättar att han gärna läser i den när han har tid över för att lära sig mer och att han också undervisar sin fru som inte varit med i studiecirkeln. Vi går vidare och besöker nästa hus. Under en kopp hett indiskt the vill kvinnan i huset prata enskilt med socialarbetaren. Hon misstänker att hennes son är hiv-smittad och hon vet inte vad hos ska göra.
Hiv-problematiken är en verklighet i Indien men det finns hopp och ett stort engagemang och det är viktigt att människor får information, stöd och hjälp i dessa svåra situationer”.

Tack för att du vill ge ditt stöd via Ge för Livet – Bröd till bröder som innebär att unga människor får en bra start i livet och att människor får kunskap om hur man skyddar sig mot hiv och aids.

Text: Maria Holmstedt