Lägesrapport 2011

Adam YoussoufI Tchad finns ca 120 språk och via SAM-missionären Margareta Karlsson stöder Ge för livet ett alfabetiseringsprojekt bland budumafolket i mellersta Tchad. Totalt i hela Tchad är ca 41% av männen och 13% av kvinnorna läs- och skrivkunniga, men bland budumafolket ligger den siffran på ca 10%. Men fler och fler budumas erbjuds möjligheter att lära sig. Buduma-folket är en stor folkgrupp på ca 50 000 personer. Förra året hölls 74 läsklasser med ca 10deltagare i varje klass. Detta betyder att ytterligare 740 personer har lärt sig att läsa. Under 2011 räknar man med att 36 nya lärare ska utbildas, som sedan i sin tur lär ut sina kunskaper till andra. I projektet ingår också att producera och trycka läseböcker och annan relevant litteratur som sedan kan finnas med i ett minibibliotek.

Margareta har träffat en av läslärarna, Adam Youssouf, och vi får ta del av hans liv. På bilden har han för första gången i sitt liv tagit på sig ett par vantar, något som man egentligen aldrig behöver här.

Adam är född på en ö i Tchadsjön. Han hade turen att en driftig person i byn såg till att det kom en skola till byn när han var barn. Hans föräldrar är analfabeter. Efter de första sex åren, måste han bo i staden Bol under terminerna för att kunna fortsätta på högstadiet och gymnasiet. I Bol fick han kontakt med Louise, min f d missionärskollega, som sökte gymnasieelever till en läslärarkurs. De som gått kursen skulle sedan under sommarlovet undervisa i läsning på buduma i var sin by. Adam har undervisat i flera byar, ibland en klass på förmiddagen och en på eftermiddagen. Han tror att över 60 av hans elever har lärt sig läsa bra. De övriga behöver mer träning för att läsa flytande.

Han tyckte mycket om att undervisa, så efter studenten, sökte han till en två-årig lärarhögskola, där han lärt sig undervisa på låg- och mellanstadiet. Han har behörighet att undervisa både på franska och klassisk arabiska. Efter denna kurs bör man undervisa några år innan man kommer tillbaka för ett tredje år, men hans lärare på lärarhögskolan såg att han var en duktig student, så han kunde söka direkt till det tredje året. Alla som sökte måste göra ett inträdesprov, och han blev antagen som nummer 1.

Han säger att han hoppas få arbeta bland budumafolket, eftersom de är eftersatta när det gäller skolor, och han har förstått att utbildning är viktig för utvecklingen i ett område Då vill han gärna undervisa vuxna på eftermiddagarna, så att de kan lära sig att läsa på sitt modersmål. Sen mobiltelefonerna kom, har intresset för att lära sig läsa blivit större. Man vill kunna skriva in sina vänners namn och telefon-nummer i mobilerna. Sen är du ju också billigare att skicka sms än att ringa. Adam är också villig att arbeta med bibeltexter. Han har tillsammans med en vän läst in berättelsen om Josef på kassett.

 

Prisexempel:

En läsebok kostar ca 10 kr att producera. En alfabetiseringslärare som undervisar och genomför hela kursen på 50 lektioner får 375 kr för sitt arbete.

Genom din gåva via Ge för livet gör du det möjligt för många budumas i Tchad att kunna läsa och på så sätt ta till sig kunskap – kunskap som kan vara livsavgörande!

 

Text: Kerstin Johansson och Margareta Karlsson Foto: Jonas Bergman