Lägesrapport 2009-07-02

Tchad ligger mitt i den afrikanska kontinenten med 7,5 milj invånare. Sedan landets självständighet från den franska kolonialmakten 1960 har det varit en ständig maktkamp med krig och oroligheter som avlöst varandra. Det finns ca 120 olika stammar med olika språk. Hälsoproblemen är mångfacetterade. FNs barnfond har i år speciellt uppmärksammat barn- och mödradödligheten i Tchad. Landet är en av de farligaste länderna att föda barn i. På 100 000 förlossningar dör 1100 kvinnor.

I södra Tchad pågår sedan 1990 ett omfattande hälsovårdsprogram i byar runt sjukhuset i Bebalem. Det förebyggande arbetet har gett resultat, bland annat genom de traditionella bybarnmorskornas arbete. Mödradödligheten ligger på 1 på 1000 i detta område – ett fantastiskt resultat!

200 ledare i 10 byar har utbildats i aids-relaterade frågor och faran av alkohol. De har i sin tur undervisat sina respektive grupper – det kan vara ungdomsgrupper, kvinnogrupper, idrottsorganisationer i hur man blir smittad av hiv, hur det förebyggs och vikten av omsorg och kärlek till dem som insjuknat.

Ungdomarna är en prioriterad grupp. De har komponerat sånger och drama om aids och alkohol. Flickorna broderar slogans om hiv och aids. Pojkarna får fotbollströjor, där det står på ryggen ”vi kämpar mot aids”. En utvärdering visade en betydande kunskapsökning och ett förändrat beteende som följd av undervisningen. Flera personer har slutat dricka alkohol, eftersom de är rädda att bli hiv-smittade. Många personer genomgår också frivilliga aids-tester på sjukhuset . Där kan de aids-infekterade få bromsmediciner. Föräldrarna som är hiv-smittade och står på behandling kan således leva längre och förhoppningsvis ta hand om sina barn tills de kan stå på egna ben.

Ett stipendium har getts till sjukskötaren Jacques Nodjigoto för utbildning inom hälsovård under ett par år. Ett kontrakt har skrivits med den evangeliska kyrkan i Tchad så att de kan tillgodogöra sig hans kompetens efter det att utbildningen är klar i slutet av 2009.

2009-2010 blir det fortsatta aids-kampanjer i 30 nya byar samt uppföljning av mödra-och barnavård i 14 byar. Förhoppningen är att kunna sprida kunskap till ytterligare grupper och individer i södra Tchad. Alla människor har rätt till kunskap som kan förändra liv. Förbättring av miljön är också viktigt och ingår som en självklar del inom dessa insatser. Då vill väl även du generöse givare vara med! Tillsammans kan vi göra världen bättre!

Tack för ert trogna stöd och engagemang, hälsar Margareta Jönsson, SAM:s missionär i Tchad

Text och foto: Margareta Jönsson