Tchad: Byhälsovård och hiv/aidsarbete

Projekt ID: P0402

Tchad ligger mitt i den afrikanska kontinenten. Landet är tre gånger så stort som Sverige och har 10,8 miljoner invånare. Sedan landets självständighet från den franska kolonialmakten 1960 har det varit en ständig maktkamp med krig och oroligheter som avlöst varandra.

I södra Tchad pågår sedan 1990 ett omfattande hälsovårdsprogram i byar runt sjukhuset i Bebalem. Arbetet innefattar hälso- och sjukvård genom utbildning av hälsoarbetare och bybarnmorskor.

Det förebyggande arbetet har gett resultat, bl a genom de traditionella bybarnmorskornas arbete, liksom på de aids-förebyggande åtgärder som vidtagits. Den senaste informationen om arbetet i Tchad hittar du i lägesrapporten på högersidan.

Vill du stödja arbetet i Tchad?

Sänd din gåva till SAM:s Insamlingsstiftelse: 90 00 84-5
Märk inbetalningen med: P0402

Obs! För församlingar engagerade i Ge för Livet
märk inbetalningen med: Ge för Livet 988158

Tack för din gåva!