Lägesrapport 2010-06-29

Tchad ligger mitt i den afrikanska kontinenten med 10 miljoner invånare. Sedan landets självständighet från den franska kolonialmakten 1960 har det varit en ständig maktkamp med krig och oroligheter som avlöst varandra. Det finns ca 120 olika folkgrupper med olika språk. Hälsoproblemen är mångfacetterade. Landet är ett av de farligaste länderna i världen att föda barn i. På 100 000 graviditeter och förlossningar dör 1 500 kvinnor enligt statistik från FN år 2010.

I södra Tchad pågår sedan 1990 ett omfattande hälsovårds-program i byar runt sjukhuset i Bebalem. Det förebyggande arbetet har gett ett bra resultat, bl. a genom de traditionella by-barnmorskornas arbete. Som en följd av detta har mödra-dödligheten vid förossningar sjunkit i detta område och ligger nu på 1 på 1000. Vi är mycket glada för detta goda resultat som blivit möjligt, bl a genom insamlingar via Ge för livet.

280 ledare i 14 byar har utbildats i aids-relaterade frågor och faran av alkohol förra året. De har i sin tur undervisat sina respektive grupper – det kan vara ungdomsgrupper, kvinnogrupper, idrottsorganisationer i hur man blir smittad av hiv, hur det förebyggs och vikten av omsorg och kärlek till dem som insjuknat.

Ungdomarna är en prioriterad grupp. De har komponerat sånger och drama om aids och alkohol. Flickorna broderar slogans om hiv och aids. Pojkarna får fotbollströjor, där det står på ryggen ”vi kämpar mot aids”. En utvärdering visade en betydande kunskapsökning och ett förändrat beteende som följd av undervisningen. Flera personer har slutat dricka alkohol, eftersom de är rädda att bli hiv-smittade och att de har också insett hur destruktivt det är för dem själva och familjen. Många personer genomgår också frivilliga aids-tester på sjukhuset . Innan var 8 % hiv-smittade, nu har den siffran gått ner till 6 %. Till sjukhuset kommer ca 2000 nya människor om året för att testa sig. 425 hiv-infekterade personer följs upp och av dessa går 203 på bromsmediciner. Föräldrarna som är hiv-smittade och står på behandling kan således leva längre och förhoppningsvis ta hand om sina barn tills de kan stå på egna ben.

Sjukskötaren Jacques Nodjigoto har fått en 2-årig specialutbildning inom hälsovård. Han leder nu hälsoarbetet med förnyad entusiasm och kompetens.

2010-2011 fortsätter aids-kampanjer i 30 nya byar samt uppföljning av mödra-och barnavård i 14 byar. Förhoppningen är att kunna sprida kunskap till ytterligare grupper och individer i södra Tchad. Alla människor har rätt till kunskap som kan förändra liv. Då vill väl även du generöse givare vara med! Tillsammans kan vi göra världen bättre!!

Tack för ert trogna stöd och engagemang, hälsar Margareta Jönsson, SAMs f.d. missionär i Tchad

Text och foto: Margareta Jönsson