Lägesrapport 2011

Allianskyrkan i Sydafrika har ett växande förskolearbete och för närvarande finns 70-talet förskolor som på olika sätt är knutna till Allianskyrkan. De första åren är väldigt viktiga för ett barns utveckling och därför vill kyrkan ge resurser till detta arbete. Agnes Sibiya, se bilden, är ansvarig för förskolearbetet. Hon ger stöd och hjälp till förskollärarna så att de kan få den utbildning, träning och kompetens som krävs. Lärarna i dessa förskolor är eldsjälar, men många av dem saknar adekvat utbildning. Myndigheterna kräver dessutom en viss utbildningsnivå på dessa lärare.

Ta del av ett vittnesbörd från Elsie Nyathi, som är medlem i en lokal församling i Sydafrika. Hon berättar att hon startade en förskola i kyrkan 2006 utan att ha någon egentlig utbildning för detta. Första året kom det bara tre barn men redan året därpå, 2007, hade hon 40 barn i förskolan. Den stora utmaningen för henne var att hon saknade förskollärarutbildning. Men 2007 kom hon i kontakt med Agnes Sibiya och förskoleprogrammet och kunde påbörja sin formella utbildning. Nu har hon de kvalifikationer som staten kräver men hon fortsätter för att bygga på sin utbildning.

 

Glory Mnisi berättar att barnantalet i hennes förskola har ökat från 48 till 72 barn det senaste året. Hon har jobbat som assisterande förskollärare men ska under 2011 påbörja sin formella förskollärarutbildning. Hon framför sitt varma tack till Ge för livet och Allianskyrkan i Sydafrika som gjort detta möjligt för henne.

Prisexempel: Under 2011 ska 20 förskollärare få sin formella utbildning godkänd till en kostnad av ca 60000 kr.

Många är de barn som tack vare förskoleprogrammet får en bättre start i livet. De blir älskade och sedda och bekräftade som de unika varelser de är. Tack för att du genom Ge för livet vill vara med och göra detta möjligt!

 

Text: Agnes Sibiya och Kerstin Johansson Foto: SAM, Tove och Annika